สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 6 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6  
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 รุ่น
  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8
โครงการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   1 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   1 ประจำเดือนเมษายน 2554
  1 ประจำเดือนมีนาคม 2554   1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
  1 ประจำเดือนมกราคม 2554   1 ประจำเดือนธันวาคม 2553
  1 ประจำเดือนพศจิกายน 2553   1 ประจำเดือนตุลาคม 2553
     
     
1
1
1
1
1
<<< ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม >>>           วิสัยทัศน์/พันธกิจ   :::พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม::: คำขวัญประจำจังหวัด ::: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง :::

1

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
++ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ++
3
- - ฝ่ายทะเบียนรถ - -
บริการออกใบอนุญาตขับรถ
ออกให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์
รูปแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประจำปี Shop Thur for Tax
(Smart Card)
ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
ทุกวันเสาร์   เวลา 10.00-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ติดต่อสอบถาม : ติดต่อสอบถาม :
   โทร.   054-716051    โทร.   054-716047
             054-716050 ต่อ 17              054-716050 ต่อ 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
  1
1โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบายเพื่อทำ
             ใบอนุญาตขับรถระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
กำหนดการออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ อำเภอเวียงสา
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 องค์การบริการส่วนตำบลอวน อำเภอปัว
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมือง
วันที่ 22 มิถุนายน 2557
(สถานที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 

 
  ติดต่อสอบถาม :
           สขจ.น่าน       โทร. 054-710651
           สขข.ปัว        โทร. 054-791251
           สขข.เวียงสา โทร. 054-691571
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีประจำปี ในพื้นที่อำเภอห่างไกล1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 1ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557
          รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
กง 6810
          รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
นข 2142
          รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บท 6636
          รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
1กข 6451
   
ข้อมูลการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1ข้อมูล ณวันที่ 12 ธันวาคม 2557
          รถโดยสารประจำทาง
10 1002
          รถโดยสารไม่ประจำทาง
30 0119
          รถบรรทุกไม่ประจำทาง
40 0089
          รถโดยสารส่วนบุคคล
70 0776
          รถบรรทุกประจำทาง
81 0233
   
6
 
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย 111
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน กวดขันรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง [Download1][Download2]
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ได้จัดทำนวัตกรรม ด้านการปรับปรุงบริการ กระบวนการ “จุดแจ้งผลสอบขับรถอย่างเร่งด่วน
        1 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ณ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท ทุก ๆ วันเสาร์ 
             เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
8
 
- - - - - ไม่มีข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - -
 
 
9
   
>>> ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2557
   
>>> ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
2557
   

>>> ประมวลภาพกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน
ประจำปีงบประมาณ 2557

   
>>> ประมวลภาพพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย
จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2556
   
10
   
11
12
   
12
 
13
 

1

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย :: สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-716050 (เบอร์กลาง)

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : HOTLINE 1584
เพื่อการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป